Grusza

Znalezione gdzieś w gęstwinach globalnej sieci:

Często sa­mot­na grusza na mie­dzy zna życie bar­dziej niż ta w środ­ku og­ro­du. 
To ją sma­ga wiatr, który wszędzie już był. 
To na niej przy­siada sta­ry kruk, który sta­re baśnie zna. 
To pod nią za­kocha­ni wyz­nają swo­je pier­wsze uczucie. 
Mogłaby Ci wiele o życiu opowiedzieć.


Sony A700 | MAF 28-135/4-4,5 | ISO 200 | 35 mm | f/16 | 1 s

2 komentarze:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...