Drewniane skarby Mazowsza Zachodniego - Plecka Dąbrowa

Kościół p.w. Zwiastowania NPM i Świętej Barbary znajduje się w miejscowości Plecka Dąbrowa, 18 km na wsch. od Kutna. Świątynia została zbudowana w 1778 r. z fundacji Józefa Głębockiego kasztelana kruszwickiego. Jest to kościół jednonawowy o konstrukcji zrębowej, zbudowany z drewna modrzewiowego. Dach kryty jest gontem z wieżyczką na sygnaturkę, kruchta zaś jest zwieńczona efektownym cebulastym hełmem.

Sony A700 | SAL 16-105/3,5-5,6 | ISO 200 | 16 mm | f/11 | 1/125 s

11 komentarzy:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...