Dęby

Na Równinie Łowicko-Błońskiej w przeszłości dęby występowały często, czy to tworząc zbiorowiska dąbrowy świetlistej, czy to w grądach. Pozostałości tych pięknych zbiorowisk są chronione np. w rezerwacie "Dąbrowa Radziejowicka" (specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000), czy jako pomniki przyrody, np. w Parku im. hr. Skarbków w Grodzisku Mazowieckim. Pojedyncze drzewa spotyka się jeszcze w wielu miejscach. To niemi świadkowie czasów, gdy rozległe bory i puszcze porastały te ziemie...

Na zdjęciach dęby w okolicach miejscowości Makówka, na południe od Grodziska Mazowieckiego.
Zdjęcia wykonane aparatem Sony A-100 z obiektywami Samyang 8/3,5 i MAF 28-135/4-4,5 ze statywu.

2 komentarze:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...